Człowiek nie jest godny Boga, ale nie jest niezdolny stać się Go godnym.Blaise Pascal