There are known unknowns,
and there are unknown unknowns.

Są znane niewiadome
i nieznane niewiadome.
Donald Rumsfeld [...]

Kontekst cytatu

Cytat ten został wypowiedziany przez sekretarza obrony Stanów Zjednoczony w odpowiedzi na pytanie Departamentu Obrony USA w ramach briefingu w 2002 roku. Wypowiedź dotyczyła braku dowodów łączących rząd Iraku z grupami terrorystycznymi w kwestii dostarczania broni masowego rażenia.

Wypowiedź Rumsfelda:
Raporty twierdzą, które twierdzą że coś się nie wydarzyło są bardzo interesujące, ponieważ jak wiemy są znane wiadome, są to rzeczy o których wiemy. Wiemy także że są znane niewiadome, w sytuacji gdy wiemy że o czymś nie wiemy. Ale są też nieznane niewiadome - to te o których nie wiemy, że są. Jeżeli spojrzeć na historię naszego kraju i innych wolnych krajów, ta ostatnia kategoria należy do tych bardziej złożonych.