If you have four groups working on a compiler, you'll get a 4-pass compiler

Jeżeli masz cztery grupy pracujące nad kompilatorem, dostaniesz cztero-przebiegowy kompilator
Eric Raymond [...]

Kontekst cytatu

Cytat ten dotyczy tzw. Prawa Conwaya, które mówi że architektura systemów informatycznych odwzorowuje strukturę organizacji, która ją tworzy. Eric Raymond przedstawił ten cytat jako uproszczenie definicji Prawa Conwaya.