Jedno jest tylko w życiu szczęście
kochać i być kochanym George Sand