Czas jest łańcuchem; im dalej od Boga ucieczesz,
Tym dłuższy i tym cięższy łańcuch z sobą wleczesz.Adam Mickiewicz