Działanie sztuki polega na zdolności ludzi do zarażanie się uczuciami innych ludzi.Lew Mikołajewicz Tołstoj