Not having a goal is worse than not reaching one.
Nie mieć celu jest gorsze niż nie potrafić go osiągnąć. nieznany