Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.Jan Paweł II