Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co zyska, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.Jan Paweł II