Agnieszka Lisak (ur. 1973 - zm. 0

Z wykształcenia jest prawnikiem. Dotychczas swoje wiersze drukowała w takich pismach jak:
„Dekada Literacka” (02.96, 07.99), „Kultura” (czterokrotnie - 06.96, 09.96, 07.97, 10.98), „Regiony” (nr 4.96), „Dziennik Polski” (09.02.97, 23.01.99, 06.02.99), „Przekrój” (10.01.99), „Literatura” (06.99), „Więź” (09.99, 05.01, 07.03, 03.04), „Gazeta Krakowska” (5-6.07.99), „Echo Krakowa” (06.06.96), „WUJ” (10.98), „Wiadomości Kulturalne” (10.03.1996), „Pogranicza” (nr 3, 1996, nr 5, 2001), „Strony” (1, 23, 2000), „Suplement” (06.2001), „Fraza” (nr 1/2 2001, 4/2002), „Akant” (11.2002, 12.2002), „Polen und Wir” – w przekładzie na język niemiecki (nr 2/2000),

w zbiorze:

- „Sfera. Zbiór młodej poezji krakowskiej” (Kraków 1998, Baran i Suszczyński),
- „Każdy rodzi się poetą” ( Kraków 1999 ),
- „Stypendyści Miasta Krakowa. Antologia poezji i prozy 1994 - 2002” ( Kraków 2002 ),
- „Dlaczego zając, wiersze poetów krakowskich o dzieciach i dla dzieci” (Kraków 2006, Wydawnictwo Zielona Sowa).

W 1999 roku dzięki pomocy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Krakowie oraz Urzędu Wojewódzkiego ukazał się jej debiutancki tomik wierszy „Uliczka do nieba” (Baran i Suszczyński).

W czerwcu 1999 roku została uhonorowana Stypendium Twórczym Miasta Krakowa.

W latach 1996 - 2002 występowała ze swoją poezją w Piwnicy pod Baranami.

W latach 1996 – 2001 była członkiem Koła Młodych przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich – oddział w Krakowie, w latach 1997 – 1999 była jego wiceprzewodniczącą.

Jest laureatką 10 ogólnopolskich konkursów literackich:
- Radia Alfa (Kraków V 1995, XII 1995, 1996)
- „Cztery pory roku – Wiosna” (Szczecinek 1996, 2001)
- „O złoty kałamarz i złamane pióro” (Kraków 1997)
- „Dać świadectwo” (Kraków 1998, 2001)
- Im. Jana Krzewiaka (Karczew 1999)
- Twojego Stylu (Warszawa 1999).

Jest autorką artykułów historycznych o tematyce staropolskiej publikowanych w: Gazecie Wyborczej (nr 14, 06.04.2002), Wiedzy i Życiu (09.2001, 05.2002, 07.2002, 01.2003), Dzienniku Polskim (nr 169 2002), Przeglądzie Politycznym (67/68 2004), Spotkaniach z Zabytkami (03.2006).
W czerwcu tego roku nakładem wydawnictwa Bellona ma się ukazać jej książka pt. „Miłość staropolska”.

Jej aforyzmy publikowano w: „Wielkiej księdze myśli polskiej (Warszawa 2005, Wydawnictwo Bauer-Weltbild Media sp. z o.o.), antologii „Aforyzmy polskie” (Kęty 2001, Wydawnictwo Antyk), „Złote Myśli Ludzi Wielkiego Umysłu, Talentu i Serca” (Warszawa 2006, Wydawca Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”).