Adam Asnyk (ur. 1838 - zm. 1897

Adam Asnyk (ur. 11 września 1838 w Kaliszu, zm. 2 sierpnia 1897 w Krakowie) – poeta i dramatopisarz polski. Był też autorem nowel i studiów literackich

Kształcił się:
* w Gimnazjum w Kaliszu
* w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie
* w Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie
* na wydziale medycznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaangażowany w działalność spiskową, był więziony w Cytadeli. W czasie powstania styczniowego był członkiem "rządu wrześniowego". Po powstaniu wyemigrował do Włoch i Niemiec, gdzie w Heidelbergu uzyskał doktorat z filozofii (1866).

Był działaczem liberalnym, posłem na sejm galicyjski, prowadził też działalność społeczną. W 1891 założył Towarzystwo Szkoły Ludowej, którego był pierwszym prezesem. Współpracował z tygodnikiem Bluszcz.

Zmarł w Krakowie. Jest pochowany na Skałce w Krakowie.

W swojej twórczości łączył naśladownictwo Słowackiego i niemieckiego poety Heinricha Heinego z treścią pozytywistyczną. Sprzeciwiał się ugodowości z zaborcami.

Najważniejsze dzieła
* Nad głębiami (1883-1894) – cykl sonetów
* Poezje (1869)
* Poezje (1872)
* Poezje (1880)
* Poezje (1894)
* liczne utwory dramatyczne Źródło: Wikipedia